کابل کابل استیل

اتصالات کابل سیم از جنس استنلس استیل ، بسته بندی کراوات ss, ss tie wraps, ss zip zip، ss tie wraps.