کابل کابل استیل

پیشرو چین است اتصالات کابل سیم از جنس استنلس استیل ، بسته بندی کراوات ss بازار محصول